4-Zone Fire Alarm Control Panels SFP-2404

SFP-2404(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 4 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 4 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

      ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน