บริษัท ออลล์โซลูชั่นส์เทค จำกัด

     จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขาย ภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบด้านดับเพลิง ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร รองรับต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ควบคู่ไปกาพัฒนาการทีมงานวิศวกรผู้ควบคุมงาน และติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตรงตามมาตรฐานสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ National Fire Protection Association (NFPA)

 


      

      รวมถึงมาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและบริหารความเสี่ยง Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตลอดจนมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

“ความปลอดภัยของคุณคือหน้าที่ของเรา your safety is our mission”

บริการบำรุงรักษารายปี ของระบบ Fire Protection และระบบ Fire Alarm (Annual Maintenance Plan)

– ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
– ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)
– ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler)
– ระบบท่อดับเพลิง (Riser system)
– ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers)
– ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression system)
– ระบบส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency & Exit Light system)

“เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราจะพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

คัดสรรคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”